Thứ Tư, 21 - 02 - 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC BẾN XE VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI KHÁNH HÒA KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH: "THƯỢNG LỘ BÌNH AN"              

Đăng nhập nội bộ

Liên kết website

TIN TỨC SỰ KIỆN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Cập nhật Thứ Năm, 19 05 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

 

 

     Vào lúc 08h30 ngày 18/5/2022, tại Hội trường Công ty Cổ phần Khai thác bến xe và Dịch vụ vận tải Khánh Hòa đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự đại hội có 20 cổ đông, với tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 2.547.000 cổ phần, đạt tỉ lệ 99,92%.

     Đại hội đã thông qua chương trình ĐHCĐ Công ty Cổ phần Khai thác bến xe và Dịch vụ vận tải Khánh Hòa, Đại hội đã thảo luận, biểu quyết thống nhất 100% thông qua các nội dung.

 

Toàn cảnh Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Khai thác bến xe và Dịch vụ vận tải Khánh Hòa:

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 

Bà Phạm Mỹ Khánh tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, thông qua thể lệ làm việc và nhân sự của Chủ tọa đoàn, Thư ký, Ban kiểm phiếu.

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 

Thông qua Chương trình Đại hội, ông Trần Huy Hoàng - Chủ tịch HĐQT trình bày và điều khiển đại hội.

 

 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ông Lê Văn Long - Kế toán trưởng Công ty báo cáo kết quả tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Thông qua tờ trình chế độ thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022.


Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ông Ngô Văn Định - Tổng Giám đốc Công ty báo cáo Kết quả SXKD của Công ty năm 2021, thông qua định hướng SXKD, kế hoạch tài chính năm 2022 và thông qua Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2022.


Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Ông Trần Huy Hoàng - Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2021.

 


Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Ông Phạm Huy Hoàng - Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả của HĐQT, của Tổng giám đốc; báo cáo tự đánh giá của BKS và của từng kiểm soát viên năm 2021; Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2021.

 

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  

Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội
do ông Trần Huy Hoàng - Chủ tịch HĐQT chủ trì.

 

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 

 Các cổ đông biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết.

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân - thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

 


Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tuyên bố bế mạc Đại hội.

 

TT.


Các tin tức khác:
 • LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI - (13-10-2023)
 • HỘI THAO CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH KHÁNH HOÀ NĂM 2023, CHÀO MỪNG NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 13/10/2023. - (12-10-2023)
 • NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG VÀ QUỐC KHÁNH 2/9 - (01-09-2023)
 • LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG BẾN XE LIÊN TỈNH PHÍA NAM - (15-08-2023)
 • HỘI THAO CHÀO MỪNG 94 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM (28/7/1929 - 28/7/2023) - (07-08-2023)
 • LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI - (05-08-2023)
 • HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023 - (28-07-2023)
 • LỄ RA MẮT CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH - CÔNG TY CP KHAI THÁC BẾN XE VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI KHÁNH HOÀ - (27-07-2023)
 • HỘI NGHỊ SƠ KẾT THI ĐUA 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 - KHỐI THI ĐUA CÁC DOANH NGHIỆP (KHỐI 1) - (26-07-2023)
 • LIÊN HOAN MỪNG NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 01/06 - (02-06-2023)
 • ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CP KHAI THÁC BẾN XE VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI KHÁNH HÒA NHIỆM KỲ 2023-2028 - (24-04-2023)
 • ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 - (14-04-2023)
 • HỘI NGHỊ CÔNG ĐOÀN CẤP CS TRỰC THUỘC CÔNG ĐOÀN CS CÔNG TY CP KHAI THÁC BẾN XE VÀ DVVT KHÁNH HOÀ. - (16-03-2023)
 • Kỷ niệm 1983 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40-2023) và 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/03/1910 - 08/03/2023) - (09-03-2023)
 • HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHỤC VỤ TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023 - (07-02-2023)
 • LỄ RA QUÂN GẶP MẶT ĐẦU NĂM QUÝ MÃO 2023 - (30-01-2023)
 • CHÚC TẾT VÀ ĐÓN TIẾP LÃNH ĐẠO SỞ GTVT ĐI KIỂM TRA CÔNG TÁC PHỤC VỤ TẾT. - (22-01-2023)
 • Kính chúc Quý khách năm mới AN KHANG THỊNH VƯỢNG – THƯỢNG LỘ BÌNH AN - VẠN SỰ NHƯ Ý - (19-01-2023)
 • KẾ HOẠCH PHỤC VỤ VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023 - (06-01-2023)
 • HỘI NGHỊ THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2022 - (04-01-2023)
 • Chúc Mừng Năm Mới 2023 An Khang Thịnh Vượng 2023 Chúc Mừng Năm Mới 2023 Chúc Mừng Năm Mới 2023