Thứ Sáu, 09 - 06 - 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC BẾN XE VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI KHÁNH HÒA KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH: "THƯỢNG LỘ BÌNH AN"              

Đăng nhập nội bộ

Liên kết website

TIN TỨC SỰ KIỆN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Cập nhật Thứ Năm, 19 05 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

 

 

     Vào lúc 08h30 ngày 18/5/2022, tại Hội trường Công ty Cổ phần Khai thác bến xe và Dịch vụ vận tải Khánh Hòa đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự đại hội có 20 cổ đông, với tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 2.547.000 cổ phần, đạt tỉ lệ 99,92%.

     Đại hội đã thông qua chương trình ĐHCĐ Công ty Cổ phần Khai thác bến xe và Dịch vụ vận tải Khánh Hòa, Đại hội đã thảo luận, biểu quyết thống nhất 100% thông qua các nội dung.

 

Toàn cảnh Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Khai thác bến xe và Dịch vụ vận tải Khánh Hòa:

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 

Bà Phạm Mỹ Khánh tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, thông qua thể lệ làm việc và nhân sự của Chủ tọa đoàn, Thư ký, Ban kiểm phiếu.

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 

Thông qua Chương trình Đại hội, ông Trần Huy Hoàng - Chủ tịch HĐQT trình bày và điều khiển đại hội.

 

 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ông Lê Văn Long - Kế toán trưởng Công ty báo cáo kết quả tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Thông qua tờ trình chế độ thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022.


Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ông Ngô Văn Định - Tổng Giám đốc Công ty báo cáo Kết quả SXKD của Công ty năm 2021, thông qua định hướng SXKD, kế hoạch tài chính năm 2022 và thông qua Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2022.


Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Ông Trần Huy Hoàng - Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2021.

 


Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Ông Phạm Huy Hoàng - Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả của HĐQT, của Tổng giám đốc; báo cáo tự đánh giá của BKS và của từng kiểm soát viên năm 2021; Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2021.

 

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  

Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội
do ông Trần Huy Hoàng - Chủ tịch HĐQT chủ trì.

 

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 

 Các cổ đông biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết.

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân - thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

 


Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tuyên bố bế mạc Đại hội.

 

TT.


Các tin tức khác:
 • Kính chúc Quý khách năm mới AN KHANG THỊNH VƯỢNG – THƯỢNG LỘ BÌNH AN - VẠN SỰ NHƯ Ý - (19-01-2023)
 • KẾ HOẠCH PHỤC VỤ VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023 - (06-01-2023)
 • HỘI NGHỊ THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2022 - (04-01-2023)
 • HAPPY NEW YEAR 2023 - (31-12-2022)
 • LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH VÀO ĐẢNG CHÍNH THỨC - (24-12-2022)
 • KẾ HOẠCH PHỤC VỤ TẾT NGUYÊN ĐÁN VÀ MÙA LỄ HỘI XUÂN QUÝ MÃO NĂM 2023 - (19-12-2022)
 • THAM QUAN DU LỊCH 2022 - (25-10-2022)
 • HỘI THAO CÔNG ĐOÀN NGÀNH GTVT KHÁNH HOÀ NĂM 2022 - (12-09-2022)
 • TẬP HUẤN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO CB.CNLĐ NĂM 2022 - (17-08-2022)
 • HỘI THAO CÔNG TY CHÀO MỪNG 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM (28/7/1929 - 28/7/2022) - (22-07-2022)
 • SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 - (15-07-2022)
 • ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 - (19-05-2022)
 • ĐẠI HỘI CHI BỘ CƠ SỞ VĂN PHÒNG CÔNG TY LẦN THỨ IV NHIỆM KỲ 2022-2025 - (09-05-2022)
 • CHÀO MỪNG 47 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30.4.1975 - 30.4.2022) VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1.5 - (29-04-2022)
 • ĐẠI HỘI ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ XII NHIỆM KỲ 2022 - 2024 - (31-03-2022)
 • KHEN THƯỞNG TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CP KHAI THÁC BẾN XE VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI KHÁNH HÒA - (14-02-2022)
 • LỄ RA QUÂN GẶP MẶT ĐẦU NĂM NHÂM DẦN 2022 - (07-02-2022)
 • CHÚC TẾT VÀ ĐÓN TIẾP LÃNH ĐẠO SỞ GTVT ĐI KIỂM TRA CÔNG TÁC PHỤC VỤ TẾT. - (01-02-2022)
 • CHÚC MỪNG NĂM MỚI - (29-01-2022)
 • KẾ HOẠCH PHỤC VỤ TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN VÀ MÙA LỄ HỘI XUÂN NHÂM DẦN NĂM 2022 - (10-01-2022)
 • Chúc Mừng Năm Mới 2023 An Khang Thịnh Vượng 2023 Chúc Mừng Năm Mới 2023 Chúc Mừng Năm Mới 2023