Thứ Sáu, 19 - 07 - 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC BẾN XE VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI KHÁNH HÒA KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH: "THƯỢNG LỘ BÌNH AN"              

Đăng nhập nội bộ

Liên kết website

Ngành nghề

Đăng ký lần đầu ngày 01/6/1993, đăng ký thay đổi ngày 24/9/2010 tại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 4200235197 so Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp, gồm các ngành nghề kinh doanh: 

 • Khai thác Bến xe và đưa đón khách;
 • Dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ;
 • Vận tải bằng xe Buýt;
 • Vận tải hành khách trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt);
 • Vận tải đường bộ khác;
 • Buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan;
 • Bảo dưỡng sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác;
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến hoạt động vận tải;
 • Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác;
 • Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quãng bá và tổ chức tua du lịch;
 • Điều hành tua du lịch;
 • Kho bãi và lưu trữ hàng hóa;
 • Cơ sở lưu  trú khác.

Chúc Mừng Năm Mới 2023 An Khang Thịnh Vượng 2023 Chúc Mừng Năm Mới 2023