Thứ Hai, 24 - 06 - 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC BẾN XE VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI KHÁNH HÒA KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH: "THƯỢNG LỘ BÌNH AN"              

Đăng nhập nội bộ

Liên kết website

Xe liên tỉnh, nội tỉnh

 

BẾN XE PHÍA NAM NHA TRANG
                     - Địa chỉ: Km số 6, đường 23 tháng 10, TP Nha Trang
- Điện thoại: (0258).3894192-3894227
(Cập nhật ngày 26/02/2018)
 

CÁC TUYẾN XE LIÊN TỈNH

Nha Trang – Tp. HCM
- Cự ly: 448 Km
- Giờ xe xuất Bến: 06h00, 06h30, 06h45, 07h00, 07h15, 07h30, 7h45, 08h00, 08h10, 08h20, 08h45, 09h35, 10h15, 11h00, 12h00, 12h15, 14h00, 15h30, 17h30, 18h00, 18h30, 18h45, 19h00, 19h20, 19h30, 19h40, 19h50, 20h10, 20h20, 20h30, 20h50, 21h00, 21h10, 21h20, 21h30, 21h40, 21h50, 22h10, 22h30, 22h50, 23h15, 23h30, 24h00.

Nha Trang – Qui Nhơn
- Cự ly: 235 Km
- Giờ xe xuất Bến: 05h15, 05h45, 06h15, 06h45, 07h15, 08h00, 08h30, 09h00, 10h00, 10h30, 11h00, 11h30 12h00, 12h30, 13h00, 13h15, 13h30, 14h00, 14h30.
 Nha Trang – Bồng Sơn
- Cự ly: 340 Km
- Giờ xe xuất Bến: 15h00.
Nha Trang – Buôn Ma Thuột
- Cự ly: 207 Km
- Giờ xe xuất Bến: 05h45, 06h15, 06h45, 07h15, 07h50, 08h30, 10h00, 11h30, 12h00, 12h30, 13h00, 13h30, 14h30, 15h00.
 Nha Trang – Krông Bông
- Cự ly: 200 Km
- Giờ xe xuất Bến: 13h45.
Nha Trang – Đà Lạt
- Cự ly: 225 Km; 150 Km (đi đường mới) 
- Giờ xe xuất Bến: 05h30, 07h00, 07h15, 08h00, 08h30, 09h15, 09h30, 10h00, 11h00, 12h30, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00.
Nha Trang – Tuy Hòa
- Cự ly: 120 Km
- Giờ xe xuất Bến: 05h30, 06h00, 07h30, 09h00, 10h30, 14h00, 16h00, 18h00.
Nha Trang – Đà Nẵng
- Cự ly: 550 Km
- Giờ xe xuất Bến: 07h45, 17h30, 18h30, 19h30.
Nha Trang – Gia Lai
- Cự ly: 397 Km
- Giờ xe xuất Bến: 05h15, 05h45, 06h30, 07h00, 13h30, 18h30.
 Nha Trang – Kbang(Gia Lai)
- Cự ly: 300 Km
- Giờ xe xuất Bến: 06h30.
Nha Trang – Cần Thơ
- Cự ly: 630 Km
- Giờ xe xuất Bến: 19h30, 20h00.
Nha Trang – Quảng Ngãi
- Cự ly: 405 Km
- Giờ xe xuất Bến: 06h00, 06h45.
 Nha Trang – Hội An
- Cự ly: 505 Km
- Giờ xe xuất Bến: 20h30.
  Nha Trang – Huế
- Cự ly:  650 Km
- Giờ xe xuất Bến: 18h00, 20h00.
Nha Trang – Komtum
- Cự ly: 445 Km
- Giờ xe xuất Bến: 05h30, 12h30.
Nha Trang – Đắc Nông
- Cự ly: 300 Km
- Giờ xe xuất Bến: 05h30.
 Nha Trang – Chợ Lầu (Bình Thuận)
- Cự ly:  Km
- Giờ xe xuất Bến: 12h00.
Nha Trang – Vũng Tàu
- Cự ly: 500 Km
- Giờ xe xuất Bến: 08h00, 20h00.
 Nha Trang – Kiêng Giang
- Cự ly: 707 Km
- Giờ xe xuất Bến: 17h30.
  Nha Trang – Hậu Giang
- Cự ly: 710 Km
- Giờ xe xuất Bến: 19h30.
   Nha Trang – An Giang
- Cự ly: 670 Km
- Giờ xe xuất Bến: 16h00.
   Nha Trang – Trà Vinh
- Cự ly: 710 Km
- Giờ xe xuất Bến: 17h00.
    Nha Trang – Hà Tiên
- Cự ly: 742 Km
- Giờ xe xuất Bến: 14h30, 15h00.
    Nha Trang – Cà Mau
- Cự ly: 795 Km
- Giờ xe xuất Bến: 16h00, 18h30.
Nha Trang – Hàm Tân
- Cự ly: 320 Km
- Giờ xe xuất Bến: 06h00, 06h30 13h00.
 
 Nha Trang – Buôn Hồ
- Cự ly: 220 Km
- Giờ xe xuất Bến: 13h00.
 
Nha Trang – Bảo Lộc
- Cự ly: 295 Km
- Giờ xe xuất Bến: 04h00, 04h40, 05h10, 05h40, 12h30.
 Nha Trang – Pleiku
- Cự ly: 350 Km
- Giờ xe xuất Bến: 05h15, 05h45, 13h30, 18h30, 20h00.
Nha Trang – Phan Thiết
- Cự ly: 250 Km
- Giờ xe xuất Bến: 10h30, 11h00, 11h30, 12h30, 13h00, 13h50, 14h30.
Nha Trang – Phan Rang
- Cự ly: 108 Km
- Giờ xe xuất Bến: 05h30, 06h00, 06h30, 07h00, 07h30, 11h30, 12h00, 12h30, 13h00, 13h30, 14h00, 14h30, 15h00, 15h15, 15h30.
 Nha Trang – Phan Rí
- Cự ly:  135 Km
- Giờ xe xuất Bến: 07h15.
  Nha Trang – Long Hải
- Cự ly:  470 Km
- Giờ xe xuất Bến: 19h00.

CÁC TUYẾN XE NỘI TỈNH

Nha Trang – Vạn Giã
- Cự ly: 60 Km
- Giờ xe xuất Bến: 06h00, 08h00, 10h00, 13h00, 15h00, 17h00.

BẾN XE PHÍA BẮC NHA TRANG
  - Địa chỉ: Số 01 đường 2/4, Vĩnh Hòa, TP Nha Trang
- Điện thoại: (0258).3838799-3838788-3836541.

CÁC TUYẾN XE LIÊN TỈNH

 Nha Trang – Tp.HCM
- Cự ly: 448 Km
- Giờ xe xuất Bến: 08h00, 08h30, 09h00, 09h30, 10h00, 10h30, 11h00, 12h00, 18h00, 18h15, 18h30, 18h45, 19h00, 19h15, 19h30, 19h45, 20h00, 20h15, 20h30, 20h45, 21h00, 21h15, 21h30, 21h45, 22h00, 22h15, 22h30, 22h45, 23h00, 23h15, 23h30, 23h45, 24h00.

Nha Trang – Qui Nhơn
- Cự ly: 235 Km
- Giờ xe xuất Bến: 04h30, 05h00, 05h30, 06h00, 06h30, 07h00, 11h45, 12h30, 13h00, 13h30, 16h30.
 

 Nha Trang – Phù Cát
- Cự ly: 285 Km
- Giờ xe xuất Bến: 06h45.
 
Nha Trang – Tuy Hòa
- Cự ly: 120 Km
- Giờ xe xuất Bến: 05h30, 06h00, 06h30, 07h30, 08h00, 08h30, 09h00, 09h30, 10h00, 10h30, 11h00, 11h30, 12h00, 12h30, 13h30, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30.
Nha Trang – Buôn Ma Thuột
- Cự ly: 200 Km
- Giờ xe xuất Bến: 04h00, 04h15, 04h30, 05h00, 05h20, 06h00, 06h20, 06h30, 07h00, 07h20, 07h30, 08h00, 08h20, 08h40, 09h20, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30.
Nha Trang – Quảng Ngãi
- Cự ly: 400 Km
- Xe thường: 05h00, 05h45.
 Nha Trang – Đà Nẵng
- Cự ly: 510 Km
- Xe thường: 18h30.
  Nha Trang – Huế
- Cự ly: 670 Km
- Xe thường: 19h15.
Nha Trang – Bồng Sơn
- Cự ly: 295 Km
- Giờ xe xuất Bến: 05h30.
Nha Trang – Kontum
- Cự ly: 445 Km
- Giờ xe xuất Bến: 17h00.
Nha Trang – Đắc Nông
- Cự ly: 300 Km
- Giờ xe xuất Bến: 05h15.
Nha Trang – Sông Cầu
- Cự ly: 170 Km
- Giờ xe xuất Bến: 05h00, 06h15, 11h45, 12h15.
Nha Trang – Chí Thạnh
- Cự ly: 150 Km
- Giờ xe xuất Bến: 10h40, 10h50, 11h30.
 Nha Trang – Di Linh
- Cự ly: 270 Km
- Giờ xe xuất Bến: 04h20.
Nha Trang – Phước An
- Cự ly: 167 Km
- Giờ xe xuất Bến: 10h30.
 
 Nha Trang – Phan Thiết
- Cự ly: 250 Km
- Giờ xe xuất Bến: 12h00.
   Nha Trang – SÔNG HINH
- Cự ly: Km
- Giờ xe xuất Bến: 07h00, 7h45.

CÁC TUYẾN XE NỘI TỈNH

Nha Trang – Vạn Giã
- Cự ly: 60 Km
- Giờ xe xuất Bến: 11h30.
Nha Trang – Ninh Thủy
- Cự ly: 50 Km
- Giờ xe xuất Bến: 11h00.
 
Nha Trang – Ninh Phước
- Cự ly: 55 Km
- Giờ xe xuất Bến: 11h00.
Nha Trang – Tu Bông
- Cự ly: 75 Km
- Giờ xe xuất Bến: 11h30, 12h30, 13h30.

BẾN XE CAM RANH
- Địa chỉ: Số 01 Đường Lê Duẩn, Phường Cam Lộc, Tp Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
- Điện thoại: (0258).3952519-3854119

CÁC TUYẾN XE LIÊN TỈNH

Cam Ranh – Tp. HCM
- Cự ly: 388 Km
- Giờ xe xuất Bến: 20h00, 20h30, 21h00, 21h30, 22h00.
 

 Cam Ranh – Đà Nẵng
- Cự ly:  Km
- Giờ xe xuất Bến: 17h00
Cam Ranh – Gia Lai
- Cự ly: 400 Km
- Giờ xe xuất Bến: 04h00.
 Cam Ranh – Kontum
- Cự ly: 474 Km
- Giờ xe xuất Bến: 05h00, 16h00.
Cam Ranh – Qui Nhơn
- Cự ly: 250 Km
- Giờ xe xuất Bến: 06h30.
 Cam Ranh – Phù Cát
- Cự ly: 280 Km
- Giờ xe xuất Bến: 06h30.
   Cam Ranh – Buôn Ma Thuột
- Cự ly: 240 Km
- Giờ xe xuất Bến: 06h30.
 Cam Ranh – Hàm Tân
- Cự ly: 236 Km
- Giờ xe xuất Bến: 05h30.
  Cam Ranh – Đồng Nai
- Cự ly: 350 Km
- Giờ xe xuất Bến: 20h15.

TUYẾN XE NỘI TỈNH

BẾN XE NINH HÒA
- Địa chỉ: Thôn Thanh Châu, xã Ninh Giang, Thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
- Điện thoại: (0258).3645292-3645369-6298890
 

CÁC TUYẾN XE LIÊN TỈNH

Ninh Hòa – Tp. HCM
- Cự ly: 480 Km
- Giờ xe xuất Bến: 08h00, 17h30, 18h00, 18h30, 19h00, 19h30, 20h00, 20h30, 21h00.
 

 Ninh Hòa – Vũng Tàu
- Cự ly: 525 Km
- Giờ xe xuất Bến: 08h00, 19h00.
Ninh Hòa – Buôn Ma Thuột
- Cự ly: 155 Km
- Giờ xe xuất Bến: 03h30, 06h00, 07h00, 07h30, 09h00.
 Ninh Hòa – Phước An
- Cự ly: 115 Km
- Giờ xe xuất Bến: 04h15, 04h30, 10h30.

TUYẾN XE NỘI TỈNH

 

Chúc Mừng Năm Mới 2023 An Khang Thịnh Vượng 2023 Chúc Mừng Năm Mới 2023