Thứ Bảy, 22 - 02 - 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC BẾN XE VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI KHÁNH HÒA KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH: "THƯỢNG LỘ BÌNH AN"              

Đăng nhập nội bộ

Liên kết website

Tìm kiếm

Xem videoclip

Không có bài gửi nào.

Xe liên tỉnh, nội tỉnh

 

BẾN XE PHÍA NAM NHA TRANG
                     - Địa chỉ: Km số 6, đường 23 tháng 10, TP Nha Trang
- Điện thoại: (0258).3894192-3894227
(Cập nhật ngày 26/02/2018)
 

CÁC TUYẾN XE LIÊN TỈNH

Nha Trang – Tp. HCM
- Cự ly: 448 Km
- Giờ xe xuất Bến: 06h00, 06h30, 06h45, 07h00, 07h15, 07h30, 7h45, 08h00, 08h10, 08h20, 08h45, 09h35, 10h15, 11h00, 12h00, 12h15, 14h00, 15h30, 17h30, 18h00, 18h30, 18h45, 19h00, 19h20, 19h30, 19h40, 19h50, 20h10, 20h20, 20h30, 20h50, 21h00, 21h10, 21h20, 21h30, 21h40, 21h50, 22h10, 22h30, 22h50, 23h15, 23h30, 24h00.

Nha Trang – Qui Nhơn
- Cự ly: 235 Km
- Giờ xe xuất Bến: 05h15, 05h45, 06h15, 06h45, 07h15, 08h00, 08h30, 09h00, 10h00, 10h30, 11h00, 11h30 12h00, 12h30, 13h00, 13h15, 13h30, 14h00, 14h30.
 Nha Trang – Bồng Sơn
- Cự ly: 340 Km
- Giờ xe xuất Bến: 15h00.
Nha Trang – Buôn Ma Thuột
- Cự ly: 207 Km
- Giờ xe xuất Bến: 05h45, 06h15, 06h45, 07h15, 07h50, 08h30, 10h00, 11h30, 12h00, 12h30, 13h00, 13h30, 14h30, 15h00.
 Nha Trang – Krông Bông
- Cự ly: 200 Km
- Giờ xe xuất Bến: 13h45.
Nha Trang – Đà Lạt
- Cự ly: 225 Km; 150 Km (đi đường mới) 
- Giờ xe xuất Bến: 05h30, 07h00, 07h15, 08h00, 08h30, 09h15, 09h30, 10h00, 11h00, 12h30, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00.
Nha Trang – Tuy Hòa
- Cự ly: 120 Km
- Giờ xe xuất Bến: 05h30, 06h00, 07h30, 09h00, 10h30, 14h00, 16h00, 18h00.
Nha Trang – Đà Nẵng
- Cự ly: 550 Km
- Giờ xe xuất Bến: 07h45, 17h30, 18h30, 19h30.
Nha Trang – Gia Lai
- Cự ly: 397 Km
- Giờ xe xuất Bến: 05h15, 05h45, 06h30, 07h00, 13h30, 18h30.
 Nha Trang – Kbang(Gia Lai)
- Cự ly: 300 Km
- Giờ xe xuất Bến: 06h30.
Nha Trang – Cần Thơ
- Cự ly: 630 Km
- Giờ xe xuất Bến: 19h30, 20h00.
Nha Trang – Quảng Ngãi
- Cự ly: 405 Km
- Giờ xe xuất Bến: 06h00, 06h45.
 Nha Trang – Hội An
- Cự ly: 505 Km
- Giờ xe xuất Bến: 20h30.
  Nha Trang – Huế
- Cự ly:  650 Km
- Giờ xe xuất Bến: 18h00, 20h00.
Nha Trang – Komtum
- Cự ly: 445 Km
- Giờ xe xuất Bến: 05h30, 12h30.
Nha Trang – Đắc Nông
- Cự ly: 300 Km
- Giờ xe xuất Bến: 05h30.
 Nha Trang – Chợ Lầu (Bình Thuận)
- Cự ly:  Km
- Giờ xe xuất Bến: 12h00.
Nha Trang – Vũng Tàu
- Cự ly: 500 Km
- Giờ xe xuất Bến: 08h00, 20h00.
 Nha Trang – Kiêng Giang
- Cự ly: 707 Km
- Giờ xe xuất Bến: 17h30.
  Nha Trang – Hậu Giang
- Cự ly: 710 Km
- Giờ xe xuất Bến: 19h30.
   Nha Trang – An Giang
- Cự ly: 670 Km
- Giờ xe xuất Bến: 16h00.
   Nha Trang – Trà Vinh
- Cự ly: 710 Km
- Giờ xe xuất Bến: 17h00.
    Nha Trang – Hà Tiên
- Cự ly: 742 Km
- Giờ xe xuất Bến: 14h30, 15h00.
    Nha Trang – Cà Mau
- Cự ly: 795 Km
- Giờ xe xuất Bến: 16h00, 18h30.
Nha Trang – Hàm Tân
- Cự ly: 320 Km
- Giờ xe xuất Bến: 06h00, 06h30 13h00.
 
 Nha Trang – Buôn Hồ
- Cự ly: 220 Km
- Giờ xe xuất Bến: 13h00.
 
Nha Trang – Bảo Lộc
- Cự ly: 295 Km
- Giờ xe xuất Bến: 04h00, 04h40, 05h10, 05h40, 12h30.
 Nha Trang – Pleiku
- Cự ly: 350 Km
- Giờ xe xuất Bến: 05h15, 05h45, 13h30, 18h30, 20h00.
Nha Trang – Phan Thiết
- Cự ly: 250 Km
- Giờ xe xuất Bến: 10h30, 11h00, 11h30, 12h30, 13h00, 13h50, 14h30.
Nha Trang – Phan Rang
- Cự ly: 108 Km
- Giờ xe xuất Bến: 05h30, 06h00, 06h30, 07h00, 07h30, 11h30, 12h00, 12h30, 13h00, 13h30, 14h00, 14h30, 15h00, 15h15, 15h30.
 Nha Trang – Phan Rí
- Cự ly:  135 Km
- Giờ xe xuất Bến: 07h15.
  Nha Trang – Long Hải
- Cự ly:  470 Km
- Giờ xe xuất Bến: 19h00.

CÁC TUYẾN XE NỘI TỈNH

Nha Trang – Vạn Giã
- Cự ly: 60 Km
- Giờ xe xuất Bến: 06h00, 08h00, 10h00, 13h00, 15h00, 17h00.

BẾN XE PHÍA BẮC NHA TRANG
  - Địa chỉ: Số 01 đường 2/4, Vĩnh Hòa, TP Nha Trang
- Điện thoại: (0258).3838799-3838788-3836541.

CÁC TUYẾN XE LIÊN TỈNH

 Nha Trang – Tp.HCM
- Cự ly: 448 Km
- Giờ xe xuất Bến: 08h00, 08h30, 09h00, 09h30, 10h00, 10h30, 11h00, 12h00, 18h00, 18h15, 18h30, 18h45, 19h00, 19h15, 19h30, 19h45, 20h00, 20h15, 20h30, 20h45, 21h00, 21h15, 21h30, 21h45, 22h00, 22h15, 22h30, 22h45, 23h00, 23h15, 23h30, 23h45, 24h00.

Nha Trang – Qui Nhơn
- Cự ly: 235 Km
- Giờ xe xuất Bến: 04h30, 05h00, 05h30, 06h00, 06h30, 07h00, 11h45, 12h30, 13h00, 13h30, 16h30.
 

 Nha Trang – Phù Cát
- Cự ly: 285 Km
- Giờ xe xuất Bến: 06h45.
 
Nha Trang – Tuy Hòa
- Cự ly: 120 Km
- Giờ xe xuất Bến: 05h30, 06h00, 06h30, 07h30, 08h00, 08h30, 09h00, 09h30, 10h00, 10h30, 11h00, 11h30, 12h00, 12h30, 13h30, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30.
Nha Trang – Buôn Ma Thuột
- Cự ly: 200 Km
- Giờ xe xuất Bến: 04h00, 04h15, 04h30, 05h00, 05h20, 06h00, 06h20, 06h30, 07h00, 07h20, 07h30, 08h00, 08h20, 08h40, 09h20, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30.
Nha Trang – Quảng Ngãi
- Cự ly: 400 Km
- Xe thường: 05h00, 05h45.
 Nha Trang – Đà Nẵng
- Cự ly: 510 Km
- Xe thường: 18h30.
  Nha Trang – Huế
- Cự ly: 670 Km
- Xe thường: 19h15.
Nha Trang – Bồng Sơn
- Cự ly: 295 Km
- Giờ xe xuất Bến: 05h30.
Nha Trang – Kontum
- Cự ly: 445 Km
- Giờ xe xuất Bến: 17h00.
Nha Trang – Đắc Nông
- Cự ly: 300 Km
- Giờ xe xuất Bến: 05h15.
Nha Trang – Sông Cầu
- Cự ly: 170 Km
- Giờ xe xuất Bến: 05h00, 06h15, 11h45, 12h15.
Nha Trang – Chí Thạnh
- Cự ly: 150 Km
- Giờ xe xuất Bến: 10h40, 10h50, 11h30.
 Nha Trang – Di Linh
- Cự ly: 270 Km
- Giờ xe xuất Bến: 04h20.
Nha Trang – Phước An
- Cự ly: 167 Km
- Giờ xe xuất Bến: 10h30.
 
 Nha Trang – Phan Thiết
- Cự ly: 250 Km
- Giờ xe xuất Bến: 12h00.
   Nha Trang – SÔNG HINH
- Cự ly: Km
- Giờ xe xuất Bến: 07h00, 7h45.

CÁC TUYẾN XE NỘI TỈNH

Nha Trang – Vạn Giã
- Cự ly: 60 Km
- Giờ xe xuất Bến: 11h30.
Nha Trang – Ninh Thủy
- Cự ly: 50 Km
- Giờ xe xuất Bến: 11h00.
 
Nha Trang – Ninh Phước
- Cự ly: 55 Km
- Giờ xe xuất Bến: 11h00.
Nha Trang – Tu Bông
- Cự ly: 75 Km
- Giờ xe xuất Bến: 11h30, 12h30, 13h30.

BẾN XE CAM RANH
- Địa chỉ: Số 01 Đường Lê Duẩn, Phường Cam Lộc, Tp Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
- Điện thoại: (0258).3952519-3854119

CÁC TUYẾN XE LIÊN TỈNH

Cam Ranh – Tp. HCM
- Cự ly: 388 Km
- Giờ xe xuất Bến: 20h00, 20h30, 21h00, 21h30, 22h00.
 

 Cam Ranh – Đà Nẵng
- Cự ly:  Km
- Giờ xe xuất Bến: 17h00
Cam Ranh – Gia Lai
- Cự ly: 400 Km
- Giờ xe xuất Bến: 04h00.
 Cam Ranh – Kontum
- Cự ly: 474 Km
- Giờ xe xuất Bến: 05h00, 16h00.
Cam Ranh – Qui Nhơn
- Cự ly: 250 Km
- Giờ xe xuất Bến: 06h30.
 Cam Ranh – Phù Cát
- Cự ly: 280 Km
- Giờ xe xuất Bến: 06h30.
   Cam Ranh – Buôn Ma Thuột
- Cự ly: 240 Km
- Giờ xe xuất Bến: 06h30.
 Cam Ranh – Hàm Tân
- Cự ly: 236 Km
- Giờ xe xuất Bến: 05h30.
  Cam Ranh – Đồng Nai
- Cự ly: 350 Km
- Giờ xe xuất Bến: 20h15.

TUYẾN XE NỘI TỈNH

BẾN XE NINH HÒA
- Địa chỉ: Thôn Thanh Châu, xã Ninh Giang, Thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
- Điện thoại: (0258).3645292-3645369-6298890
 

CÁC TUYẾN XE LIÊN TỈNH

Ninh Hòa – Tp. HCM
- Cự ly: 480 Km
- Giờ xe xuất Bến: 08h00, 17h30, 18h00, 18h30, 19h00, 19h30, 20h00, 20h30, 21h00.
 

 Ninh Hòa – Vũng Tàu
- Cự ly: 525 Km
- Giờ xe xuất Bến: 08h00, 19h00.
Ninh Hòa – Buôn Ma Thuột
- Cự ly: 155 Km
- Giờ xe xuất Bến: 03h30, 06h00, 07h00, 07h30, 09h00.
 Ninh Hòa – Phước An
- Cự ly: 115 Km
- Giờ xe xuất Bến: 04h15, 04h30, 10h30.

TUYẾN XE NỘI TỈNH