Thứ Sáu, 19 - 07 - 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC BẾN XE VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI KHÁNH HÒA KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH: "THƯỢNG LỘ BÌNH AN"              

Đăng nhập nội bộ

Liên kết website

Lượt xe khách qua bến

Kết quả sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2018 của các Bến xe như sau:

Bến xe phía Nam Nha Trang:
 - Lượt người: 550.136 lượt người
-
Lượt xe:  59.152 lượt xe
- Lượt ghế: 1.808.820 lượt ghế

Bến xe phía Bắc:
 - Lượt người: 362.583 lượt người
-
Lượt xe: 26.885 lượt xe
- Lượt ghế: 665.286 lượt ghế

Bến xe Cam Ranh:
 - Lượt người: 58.844 lượt người
-
Lượt xe: 9.954 lượt xe
- Lượt ghế: 234.280 lượt ghế

Bến xe Ninh Hòa:
 - Lượt người: 106.886 lượt người
-
Lượt xe: 6.822 lượt xe
- Lượt ghế: 236.614 lượt ghế

Bến xe Diên Khánh:
 - Lượt người: 2.451 lượt người

Chúc Mừng Năm Mới 2023 An Khang Thịnh Vượng 2023 Chúc Mừng Năm Mới 2023