Chủ Nhật, 28 - 11 - 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC BẾN XE VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI KHÁNH HÒA KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH: "THƯỢNG LỘ BÌNH AN"              

Đăng nhập nội bộ

Liên kết website

TIN TỨC SỰ KIỆN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP KHAI THÁC BẾN XE VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI KHÁNH HÒA NHIỆM KỲ 2021-2025
Cập nhật Thứ Sáu, 16 04 2021

     Vào lúc 08h30 ngày 15/4/2021, tại Hội trường Công ty Cổ phần Khai thác bến xe và Dịch vụ vận tải Khánh Hòa đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2025. Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự đại hội có 22 cổ đông, với tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 2.550.000 cổ phần đạt tỉ lệ 100%.

     Đại hội đã thông qua chương trình ĐHCĐ Công ty cổ phần khai thác bến xe và dịch vụ vận tải Khánh Hòa, Đại hội đã thảo luận, biểu quyết thống nhất 100% thông qua các nội dung.

     Kết quả Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:

       1/ Ông Trần Huy Hoàng

       2/ Ông Ngô Văn Định

       3/ Ông Chúc Vĩnh An

       4/ Ông Trần Minh Thành

       5/ Ông Văn Công Điểm

     Và bầu Ban kiểm soát  gồm 03 thành viên:

       1/ Ông Phạm Huy Hoàng

       2/ Bà Nguyễn Thị Hồng Vân

       3/ Bà Phan Thị Hoa

     Trong phiên họp riêng của Hội đồng quản trị đã bầu Ông Trần Huy Hoàng làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị và bổ nhiệm Ông Ngô Văn Định - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần khai thác bến xe và dịch vụ vận tải Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2025; Ông Lê Văn Long giữ chức vụ Kế toán trưởng; Ông Nguyễn Lý Minh Quân giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc; Ông Chúc Vĩnh An giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc; Bà Phạm Thị Mỹ Khánh giữ chức vụ Thư ký HĐQT.

     Ban kiểm soát đã thống nhất bầu ông Phạm Huy Hoàng làm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

 

Toàn cảnh Đại hội cổ đông Công ty cổ phần khai thác bến xe và dịch vụ vận tải Khánh Hòa:

 

 Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, thông qua thể lệ làm việc và nhân sự của Chủ tọa đoàn, Thư ký, Ban kiểm phiếu.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, thông qua thể lệ làm việc và nhân sự của Chủ tọa đoàn, Thư ký, Ban kiểm phiếu.

 

Thông qua Chương trình Đại hội, ông Trần Huy Hoàng - Chủ tịch HĐQT trình bày và điều khiển đại hội.

Thông qua Chương trình Đại hội, ông Trần Huy Hoàng - Chủ tịch HĐQT trình bày và điều khiển đại hội.

 

Ông Lê Văn Long - Kế toán trưởng Công ty báo cáo kết quả tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Thông qua tờ trình chế độ thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021.

Ông Lê Văn Long - Kế toán trưởng Công ty báo cáo kết quả tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Thông qua tờ trình chế độ thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021.

 

Ông Ngô Văn Định - Tổng Giám đốc Công ty báo cáo Kết quả SXKD của Công ty năm 2020, nhiệm kỳ 2015-2020 và Thông qua định hướng SXKD, kế hoạch tài chính năm 2021.

Ông Ngô Văn Định - Tổng Giám đốc Công ty báo cáo Kết quả SXKD của Công ty năm 2020, nhiệm kỳ 2015-2020 và Thông qua định hướng SXKD, kế hoạch tài chính năm 2021.

 

Ông Trần Huy Hoàng - Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2020 và nhiệm kỳ 2015-2020.

- Ông Trần Huy Hoàng - Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2020 và nhiệm kỳ 2015-2020.

 

Ông Phạm Huy Hoàng - Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, báo cáo tự đánh giá của BKS và của từng kiểm soát viên năm 2020 và nhiệm kỳ 2015-2020, và Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2020.

- Ông Phạm Huy Hoàng - Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, báo cáo tự đánh giá của BKS và của từng kiểm soát viên năm 2020 và nhiệm kỳ 2015-2020, và Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2020.

 

Ông Nguyễn Lý Minh Quân - Phó Tổng Giám đốc Công ty báo cáo Thông qua tờ trình kế hoạch đầu năm 2021.

Ông Nguyễn Lý Minh Quân - Phó Tổng Giám đốc Công ty báo cáo Thông qua tờ trình kế hoạch đầu năm 2021.

 

Bà Phạm Thị Mỹ Khánh - Thư ký HĐQT báo cáo Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Khai thác bến xe và Dịch vụ vận tải Khánh Hòa;

- Bà Phạm Thị Mỹ Khánh - Thư ký HĐQT báo cáo Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Khai thác bến xe và Dịch vụ vận tải Khánh Hòa;

Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội do ông Trần Huy Hoàng - Chủ tịch HĐQT chủ trì.

 Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội do ông Trần Huy Hoàng - Chủ tịch HĐQT chủ trì.       

Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội do ông Trần Huy Hoàng - Chủ tịch HĐQT chủ trì.

  Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội do ông Trần Huy Hoàng - Chủ tịch HĐQT chủ trì.      

Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội
do ông Trần Huy Hoàng - Chủ tịch HĐQT chủ trì.

 

Các cổ đông biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết.

Các cổ đông biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết.

 

Các cổ đông tham gia bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Các cổ đông tham gia bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2021-2025

 

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 ra mắt trước Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khai thác bến xe và Dịch vụ vận tải Khánh Hòa.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 ra mắt trước Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khai thác bến xe và Dịch vụ vận tải Khánh Hòa.

 

TT.


Các tin tức khác:
 • CHÚC MỪNG NĂM MỚI - (12-02-2021)
 • CHÚC MỪNG NĂM MỚI - (11-02-2021)
 • KẾ HOẠCH CHẠY XE TUYẾN NHA TRANG – VINH, HÀ NỘI VÀ GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN XE TĂNG CƯỜNG TẠI CÁC BẾN XE - (16-01-2021)
 • KẾ HOẠCH PHỤC VỤ HÀNH KHÁCH TẾT DƯƠNG LỊCH, TẾT NGUYÊN ĐÁN VÀ MÙA LỄ HỘI XUÂN TÂN SỬU NĂM 2021 - (16-01-2021)
 • LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI - (09-01-2021)
 • HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THI ĐUA NĂM 2021 - (04-01-2021)
 • KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LHPN VIỆT NAM (20/10/1930 - 20/10/2020) - (20-10-2020)
 • TẬP HUẤN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO CB.CNLĐ NĂM 2020 - (02-10-2020)
 • LỄ KÝ KẾT TÀI TRỢ TÍN DỤNG DỰ ÁN BẾN XE VẠN NINH - (24-09-2020)
 • CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ V (2020 - 2025) - (16-09-2020)
 • NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 75 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG VÀ QUỐC KHÁNH 2/9 - (30-08-2020)
 • TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 10/2020/NĐ-CP NGÀY 17/1/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ THÔNG TƯ 12/2020/TT/BGTVT NGÀY 29/5/2020 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - (01-08-2020)
 • HỘI NGHỊ SƠ KẾT THI ĐUA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 (KHỐI DOANH NGHIỆP II) - (22-07-2020)
 • ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC BẾN XE VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI (NHIỆM KỲ 2020-2025) - (23-05-2020)
 • KẾ HOẠCH TỔ CHỨC PHỤC VỤ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH TRONG DỊP LỄ KỶ NIỆM NGÀY GIẢI PHÓNG ĐẤT NƯỚC 30/4 VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 NĂM 2020 - (30-04-2020)
 • CÔNG TY CP KHAI THÁC BẾN XE VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI KHÁNH HÒA THÔNG BÁO - (24-04-2020)
 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP TỤC DỪNG HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG CỦA SỞ GTVT TỈNH KHÁNH HÒA - (16-04-2020)
 • TẠM DỪNG CÁC HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TỪ 00 GIỜ NGÀY 01/4/2020 ĐẾN HẾT NGÀY 15/4/2020 - (01-04-2020)
 • ĐẠI HỘI CHI BỘ CƠ SỞ VĂN PHÒNG CÔNG TY VÀ CHI BỘ KHỐI BẾN XE LẦN THỨ III NHIỆM KỲ 2020-2022 - (27-03-2020)
 • KỶ NIỆM 1980 NĂM KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (40-2020) VÀ 110 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ (8/3/1910 - 8/3/2020) - (07-03-2020)
 • Chúc Mừng Năm Mới 2021 An Khang Thịnh Vượng 2021 Chúc Mừng Năm Mới 2021 Chúc Mừng Năm Mới 2021