Thứ Hai, 25 - 06 - 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC BẾN XE VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI KHÁNH HÒA KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH: "THƯỢNG LỘ BÌNH AN"              

Đăng nhập nội bộ

Liên kết website

Tìm kiếm tuyến xe

Số lượt truy cập

000000537505

CHỌN TUYẾN XE

Tuyến xe khách : Nha Trang-Tp HCM (Cự ly: 448 Km)
Loại xe : Giường nằm
Giờ đi Giờ đến Chủ xe Bến xe Giá vé
06:00:00 14:00:00 Công ty TNHH Cúc Tùng BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 0 VND
06:30:00 14:30:00 Cty TNHH DL & TM Liên Hưng BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 0 VND
06:45:00 14:45:00 Công ty TNHH TM & DV Quang Hạnh BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 0 VND
07:00:00 09:30:00 Công ty TNHH Cúc Tùng BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 0 VND
07:15:00 15:50:00 Công ty CP XK Phương Trang Futabuslines BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 0 VND
08:00:00 16:00:00 Công ty TNHH TM & DV Quang Hạnh BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 0 VND
08:10:00 10:30:00 Công ty TNHH Cúc Tùng BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 0 VND
08:20:00 16:20:00 Công ty CP XK Phương Trang Futabuslines BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 0 VND
08:45:00 16:45:00 Cty TNHH DL & TM Liên Hưng BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 0 VND
09:35:00 11:30:00 Công ty TNHH Cúc Tùng BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 0 VND
10:15:00 12:30:00 Công ty TNHH Cúc Tùng BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 0 VND
10:45:00 18:45:00 Cty TNHH DL & TM Liên Hưng BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 0 VND
11:00:00 19:00:00 Công ty CP XK Phương Trang Futabuslines BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 0 VND
12:00:00 18:00:00 Công ty TNHH Cúc Tùng BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 0 VND
12:15:00 20:15:00 Công ty CP XK Phương Trang Futabuslines BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 0 VND
14:00:00 22:00:00 Công ty TNHH Cúc Tùng BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 0 VND
18:00:00 02:00:00 Công ty TNHH Cúc Tùng BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 0 VND
18:30:00 02:30:00 Công ty TNHH TM & DV Quang Hạnh BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 0 VND
19:00:00 03:00:00 Công ty CP XK Phương Trang Futabuslines BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 0 VND
19:00:00 03:00:00 Cty TNHH DL & TM Liên Hưng BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 0 VND
19:40:00 03:40:00 Công ty CP XK Phương Trang Futabuslines BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 0 VND
19:50:00 03:50:00 Công ty TNHH Cúc Tùng BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 0 VND
20:00:00 05:45:00 Công ty TNHH Lữ hành Hạnh BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG VND
20:10:00 04:10:00 Công ty TNHH TM & DV Quang Hạnh BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 0 VND
20:20:00 04:05:00 Cty TNHH DL & TM Liên Hưng BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 0 VND
20:30:00 04:30:00 Công ty CP XK Phương Trang Futabuslines BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 0 VND
20:30:00 21:00:00 Cty TNHH DVDL Vận Tải HÀ LINH BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG VND
21:00:00 05:00:00 Công ty TNHH DLVT Hải Yến BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 0 VND
21:10:00 05:10:00 Công ty TNHH Cúc Tùng BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 0 VND
21:20:00 05:20:00 Công ty TNHH Hoa Viên Phát BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 0 VND
21:30:00 05:30:00 Công ty CP XK Phương Trang Futabuslines BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 0 VND
21:30:00 05:30:00 Công ty TNHH TM & DV Quang Hạnh BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 0 VND
21:40:00 22:15:00 Công ty CP XK Phương Trang Futabuslines BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 0 VND
21:50:00 05:50:00 Cty TNHH DL & TM Liên Hưng BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 0 VND
22:00:00 17:45:00 Công ty TNHH Hoa Viên Phát BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 0 VND
22:10:00 06:10:00 Công ty CP XK Phương Trang Futabuslines BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 0 VND
22:30:00 06:30:00 Công ty TNHH Cúc Tùng BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 0 VND
22:40:00 18:00:00 Công ty TNHH Hoa Viên Phát BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 0 VND
22:50:00 06:50:00 Công ty TNHH TM & DV Quang Hạnh BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 0 VND
DANH SÁCH ĐẠI LÝ