Thứ Sáu, 22 - 02 - 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC BẾN XE VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI KHÁNH HÒA KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH: "THƯỢNG LỘ BÌNH AN"              

Đăng nhập nội bộ

Liên kết website

Tìm kiếm

Xem videoclip

Không có bài gửi nào.

CHỌN TUYẾN XE

Tuyến xe khách : Nha Trang-Tp HCM (Cự ly: 448 Km)
Loại xe : Chất lượng cao
Giờ đi Giờ đến Chủ xe Bến xe Giá vé
08:10:00 16:10:00 Công ty TNHH TM & DV Quang Hạnh BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 110.000 VND
08:20:00 16:20:00 Công ty CP Ô tô Phương Trang BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 120.000 VND
08:30:00 16:30:00 Công ty CP Xe khách Khánh Hòa BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 160.000 VND
08:45:00 16:45:00 Công ty CP Xe khách Khánh Hòa BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 160.000 VND
09:15:00 17:15:00 Công ty CP Xe khách Khánh Hòa BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 160.000 VND
09:25:00 17:25:00 Công ty CP Xe khách Khánh Hòa BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 160.000 VND
10:00:00 18:00:00 Công ty CP Xe khách Khánh Hòa BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 160.000 VND
10:15:00 18:15:00 Công ty CP Xe khách Khánh Hòa BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 160.000 VND
11:00:00 19:00:00 Cty TNHH một thành viên Mai Linh Nha Trang BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 125.000 VND
11:15:00 19:15:00 HTX Vận tải DV & DL Sài Gòn BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 110.000 VND
12:00:00 20:00:00 Công ty CP Xe khách Khánh Hòa BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 160.000 VND
13:00:00 21:00:00 Công ty CP Xe khách Khánh Hòa BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 160.000 VND
18:45:00 02:45:00 Công ty CP Xe khách Khánh Hòa BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 160.000 VND
19:00:00 03:00:00 Cty TNHH một thành viên Mai Linh Nha Trang BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 125.000 VND
19:10:00 03:10:00 Công ty CP Xe khách Khánh Hòa BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 160.000 VND
19:20:00 03:20:00 Công ty CP Xe khách Khánh Hòa BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 160.000 VND
19:30:00 03:30:00 Công ty CP Xe khách Khánh Hòa BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 160.000 VND
19:40:00 03:40:00 Công ty CP Ô tô Phương Trang BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 120.000 VND
19:50:00 03:50:00 Công ty CP Xe khách Khánh Hòa BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 160.000 VND
20:00:00 04:00:00 Công ty CP Xe khách Khánh Hòa BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 160.000 VND
20:10:00 04:10:00 Công ty TNHH TM & DV Quang Hạnh BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 110.000 VND
20:10:00 04:10:00 Cty TNHH một thành viên Mai Linh Nha Trang BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 125.000 VND
20:20:00 04:20:00 Công ty CP Xe khách Khánh Hòa BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 160.000 VND
20:30:00 04:30:00 Công ty CP Xe khách Khánh Hòa BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 160.000 VND
20:50:00 04:50:00 Công ty CP Ô tô Phương Trang BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 120.000 VND
21:00:00 05:00:00 Công ty CP Xe khách Khánh Hòa BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 160.000 VND
21:00:00 04:00:00 Công ty CP Xe khách Khánh Hòa (BXPB) BẾN XE PHÍA BẮC TP NHA TRANG 140.000 VND
21:10:00 05:10:00 Công ty CP Xe khách Khánh Hòa BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 160.000 VND
21:10:00 05:10:00 Cty TNHH một thành viên Mai Linh Nha Trang BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 125.000 VND
21:30:00 05:30:00 Công ty CP Xe khách Khánh Hòa BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 160.000 VND
21:40:00 05:40:00 Công ty CP Xe khách Khánh Hòa BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 160.000 VND
22:00:00 06:00:00 Công ty CP Xe khách Khánh Hòa BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 160.000 VND
22:10:00 06:10:00 Công ty CP Ô tô Phương Trang BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 120.000 VND
22:10:00 06:10:00 Cty TNHH một thành viên Mai Linh Nha Trang BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 125.000 VND
22:30:00 06:30:00 Công ty CP Xe khách Khánh Hòa BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 160.000 VND
22:40:00 06:40:00 Cty TNHH một thành viên Mai Linh Nha Trang BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 125.000 VND
22:50:00 06:50:00 Công ty TNHH TM & DV Quang Hạnh BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 110.000 VND
23:00:00 07:00:00 Công ty CP Xe khách Khánh Hòa BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 160.000 VND
23:00:00 07:00:00 Công ty CP Xe khách Khánh Hòa BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 160.000 VND
23:30:00 07:30:00 Công ty CP Xe khách Khánh Hòa BẾN XE PHÍA NAM TP NHA TRANG 160.000 VND
DANH SÁCH ĐẠI LÝ